DRUŽINA

PROVOZNÍ DOBA

Ranní družina je otevřena od 7.00 do 7.55 hodin, kdy si děti vyzvedne jejich třídní učitel/ka k rannímu zahájení školy.
Odpolední družina začíná ihned po vyučování a končí v 16:30.
Společný telefon na družinu: 732 381 125

ČINNOSTI DRUŽINY

V době od 12:25 do cca 14.00 probíhají pravidelné činnosti dle vzdělávacího plánu (odpočinkové, rukodělné, výtvarné, hudební, dramatické  a jiné zájmové činnosti) a poté děti chodí ven do okolí školy i do vzdálenějšího okolí. Od 14.00 do cca 15 hodin se tedy většinou pohybují mimo školní prostory. Proto je vhodné děti vyzvednout buď před nebo po tomto bloku.

ZÁPIS A PLATBY

Poplatek za družinu je stanoven na 200,- Kč za měsíc.

Změny oproti přihlášce hlaste naší hlavní vychovatelce:
Anna Ressová tel.: 732 381 125.

Menu