DRUŽINA

PROVOZNÍ DOBA

Ranní družina bude otevřena od 6.30 hodin do 8.15, kdy si děti vyzvedne jejich třídní učitelka k rannímu zahájení školy. Odpolední družina začíná po obědě dle rozvrhu tříd a končí v 16:30.

ČINNOSTI DRUŽINY

V době od 13:00 do cca 13.30 budou probíhat pravidelné činnosti dle vzdělávacího plánu (rukodělné, výtvarné, hudební, dramatické činnosti) a poté budou děti chodit ven – na školní zahradu i do vzdálenějšího okolí. Od 13.30 do cca 15 hodin se tedy budou pohybovat mimo školní prostory. Proto je potřeba děti vyzvednout buď před nebo po tomto bloku.

ZÁPIS A PLATBY

Poplatek za družinu je stanoven na 300,- Kč za měsíc.

Menu