KONTAKT

Waldorfská základní škola Jasan
Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Ing. Miroslav Palička
ředitel školy
tel. 777 906 054
MgA. Veronika Paličková
třídní učitelka 1. třídy
tel. 777 304 899

ID datové schránky: jzi5xgi

obchodní adresa: Sokolská 3921, 760 01 Zlín, IČ: 08490139

bankovní spojení školy: 5786391359/0800

Menu