KONTAKT

Waldorfská základní škola Jasan
Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Ing. Miroslav Palička
ředitel školy
tel. 777 906 054
MgA. Veronika Paličková
hl. koordinátorka
tel. 777 304 899
Menu