Jak pracujeme s dětmi

Denní harmonogram:

Průběh dne je veden snahou o rytmické střídání činností, při kterých dítě může zcela svobodně projevovat svou individualitu a jedinečné zaměření své osobnosti, prožívat své první sociální role a získávat počáteční sociální zkušenost, s činnostmi, ve kterých zažívá sílu společenství, v němž se nachází. Členění dne je tak organickým celkem, ve kterém je dítě neseno jistotou rytmického střídání činností, v nichž se dokáže snadno orientovat a jejichž smysl přijímá stejně přirozeně jako existenci střídání spánku a bdění nebo nádechu a výdechu.

Příklad průběhu dne:

7,30 hod — 9,00 hod     volná hra dětí a činnosti podle dne v týdnu

9,00 hod – 9,30 hod    společné činnosti v kruhu (prstové hry, básně, písně, pohybové hry, povídání, hádanky, vyprávění)

9,30 hod – 10,00 hod   svačina

10,00 hod – 11,30 hod   pobyt venku

11,30 hod – 12,00 hod   pohádka

12,00 hod – 12,30 hod   oběd

12,300 hod – 14,00 hod   odpolední odpočinek

14,00 hod – 15,00 hod   svačina

15,00 hod – 16,00hod    volná hra dětí

Činnosti podle dne v týdnu:

Pondělí – pečení chleba

Úterý – malování

Středa – práce s látkami/práce se včelím voskem

Čtvrtek – eurytmie

Pátek – příprava müsli a den v terénu

 

Malování, kreslení, práce s včelím voskem či dřevem, příprava müsli na výpravu (den s putováním do blízkého okolí), pečení chleba, šití či práce s látkami, ovčí vlnou apod.

Denně připravujeme s dětmi bylinkový čaj, pečujeme o zvířátka i záhonky, nosíme si kytičky na stolky dovnitř, hýčkáme si okolí vevnitř i venku.

Jak vypadají konkrétní činnosti:

Malování:

Při malování se děti seznamují s barvami, nezobrazují však konkrétní předměty, ale prožívají svět barev, jejich vznikání a prolínání. Děti pozorují, jak se jedna barva setkává s druhou, ohraničuje ji nebo se s ní spojuje, jak vznikají nové barvy, nové formy. Svou fantazií v tom vidí to nebo ono. Tak dítě vyvíjí obdivuhodné intuitivní umění kladení barev. Takovéto malování nevede k soutěživosti nebo k obkreslování, ale je terapií, která vyrovnává napětí a únavu z jednostrannosti.

 

Kreslení:

Při kreslení užívají děti voskové pastely v blocích s širokou měkkou stopou na velkém formátu papíru. Dětské práce nehodnotíme a zpravidla nevystavujeme, jde o kreslení pro potěšení a ztvárnění prožitků. Kreslíme vždy před oslavou narozenin některého z dětí. Děti vytvářejí malá přání, která v den oslavy narozenin dostává oslavenec jako dárek od každého z nás.

 

Pečení chleba, příprava müsli:

Přípravy pečení chleba se účastní všechny děti. Ráno zadělají společně s učitelkou těsto. Vypracování má na starosti učitelka, děti zpracovávají za doprovodu písní nebo říkadel malé bochánky. Děti si projdou celým procesem pečení chleba i s předcházejícím mletím celozrnné mouky. Svými smysly zde zažijí působení elementů jako jsou slunce, voda, země i vzduch. Bochánky chleba budeme časem péct v naší venkovní peci. V letních měsících budeme u nás péct i pizzu.

 

Podobným procesem přípravy pokrmu, při kterém může dítě zažívat uspokojení nad schopností soběstačnosti, je příprava müsli. Dítě narozdíl od pečení chleba, kde zažívá živý proces přidávání, růstu a kvašení, potravu krájí, dělí a míchá různé druhy ovoce. Všechny tyto činnosti poskytují bohaté smyslové zážitky a jsou i zdrojem nových pracovních a sociálních návyků. Směs müsli si připravíme předem a pak ji na výpravě za poznáním dohotovíme v kotlíku na ohni, kde si můžeme dopřát prožitek stolování pod širým nebem.

 

Modelování – práce se včelím voskem, práce se dřevem:

Základním materiálem při modelování je včelí vosk. Při jeho zpracování si děti pěstují nejen jemnou motoriku, ale i trpělivost, neboť toto zpracování je zdlouhavější než práce s plastelínou. I zde je dána přednost před vysvětlováním nejprve vlastnímu zážitku dětí z práce dospělého. Pravidlem při práci je pak postup od celku k jednotlivostem.

 

Eurytmie a podpora přirozeného pohybu dětí:

Pohybová výchova je zde zastoupena především eurytmií, která je spojením pohybu se slovem nebo hudbou. Tato činnost léčivě působí na celý organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti. Umožňuje dítěti vžívat a vciťovat se do dějů a nálad, které ztvárňuje při zapojení celé smyslové sféry.

 

Vedle eurytmie je kladen důraz především na volný, přirozený a vydatný pohyb na zahradě nebo na vycházkách.

 

Zpěv:

Není zde pojednán jako samostatná řízená činnost. Zpíváme při každé příležitosti, zpěv doprovází umělecké činnosti, pohádky, uvádí kreslení či pečení chleba, je přítomen i při ranních hrách a poledním odpočinku. Ponechává děti ve světě snovosti, je pomocníkem při přechodu z činnosti na jinou činnost.

 

Z hlediska celkové výstavby dne a rytmu činností je žádoucí, aby byla zachována podmínka rovnováhy mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedenou učitelkou.

Roční harmonogram:

Rok je protkán hlavními ročními slavnostmi. Zároveň pro nás běh roku představuje východisko pro naši veškerou činnost.

 

Podzimní rovnodennost (Michaelská/Svatováclavská)

Martinská

Adventní spirála

Vánoční slavnost

Hromnice

Jarní slavnost

Otevírání studánek

Svatojánská

 

Menu