ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU

ZWŠ Jasan není spádovou základní školou a navštěvují ji děti zejména ze Zlína a vzdálenějšího okolí.

Nejvyšší počet žáků, které je možné přijmout: 20.

Pořádáme setkání pro všechny, kteří jsou zvědaví na waldorfskou pedagogiku, zejména pro rodiče, kteří uvažují o naší škole pro své děti. Na těchto setkáních budou mít možnost setkat se s ředitelem Ing. Miroslavem Paličkou a zástupkyní ředitele Petrou Seibertovou. Během těchto setkání se dozvíte základní principy waldorfské pedagogiky, jak škola funguje a budete moci pokládat své otázky.

Postup pro přihlášení k zápisu do 1. ročníku WZŠ Jasan

 1. Rodič musí přihlásit žáka k zápisům pomocí vyplněné Přihlášky , kterou pošle na adresu seibertova@waldorfzlin.cz nejpozději do 31. 3. 2024. Originál přinese k zápisům.
 2. Rodič spolu s vyplněnou Přihláškou zašle elektronicky i vyplněný Dotazník pro rodiče žáka, který je nedílnou součástí Přihlášky. Originál přinese k zápisům.
 3. Rodič zašle elektronicky spolu s Přihláškou a Dotazníkem naskenovaný rodný list dítěte.
 4. Formulář žádosti o odklad naleznete zde: žádost o odklad školní docházky.

1. kolo zápisů proběhne 4. dubna 2024 na adrese školy
Podřevnická 405, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí.

Děti budou rozděleny do skupin po max. 5 dětech. Na každou skupinu je vyhrazeno cca 2 hodiny. Termín, přesný čas začátku zápisu Vaší skupiny a registrační číslo k zápisu Vám elektronicky či telefonicky sdělíme nejpozději do 1.4.2024. Prosím, počítejte s tím, že Vámi navrhovaný termín v přihlášce se nemusí shodovat s realizovaným termínem.

Plán činností u zápisu

 1. Společné přivítání ředitelem a pedagogy školy.
 2. Dítě se se souhlasem rodičů účastní aktivit připravených pedagogy (hravé aktivity jsou součástí pohádky či příběhu, do kterého děti vstupují) ve skupince o max. počtu 5 dětí. Samotné aktivity zjišťující připravenost dítěte ke školní docházce trvají včetně krátkého nenápadného rozhovoru
  cca 30 minut.
 3. Rodiče se v průběhu zápisů zúčastní 20 minutového motivačního rozhovoru s ředitelem školy, popř.
  s třídní učitelkou.

Dodatečné rozhovory pro přihlášení do 1. třídy

Termín dodatečných rozhovorů pro přihlášení do 1. třídy: 7.6.2024 v budově školy, na adrese Podřevnická 405, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí. Rodič musí přihlásit žáka k dodatečných rozhovorům pro přihlášení do 1. třídy pomocí vyplněné Přihlášky a Dotazníku pro rodiče, které pošle na adresu seibertova@waldorfzlin.cz nejpozději do 2.6.2024. Originál dokumentů (přihlášky i dotazníku) společně s kopií rodného listu přinese k dodatečným rozhovorům.

Menu