V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.

„Waldorfská škola neslouží státu ani ekonomice, slouží budoucímu člověku, aby byl otevřený budoucnosti a měl k ní vztah. Když se to škole podaří, a všude tam, kde se to škole podaří, má tato škola úspěch a působí jako požehnání – pro jednotlivce i pro svou dobu.“

Peter Selg, Duchovní jádro waldorfské školy

Jsme první waldorfská základní škola ve Zlínském kraji. Budeme devítiletou, pomalu rostoucí školou. V září 2021 otevíráme první ročník o kapacitě 20-25 žáků, postupně pak každý rok otevřeme další první třídu. Budeme sídlit v bývalé budově MŠ v Želechovicích nad Dřevnicí, na adrese Podřevnická 405.

NOVINKY

PRINCIPY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

  • Tvořím, poznávám a rostu – proto pěstujme zvídavost a umělecké cítění v každém okamžikuprožitém ve škole.
  • Spolupráce je více než soutěž – proto se od prvního okamžiku učíme pomáhat si.
  • Nedělám-li chyby, nedělám nic – tedy bez experimentu a rozbitých kolen není vývoje.
  • Rodič a učitel je můj nejdůležitější partner – chci zažít, že i dospělí se ještě dokáží učit a vyvíjet.
  • Waldorfská škola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče – smysluplnost pedagogicképráce je závislá na harmonickém vztahu školy a rodiny.

WALDORF 100

Podívejte se na video publikované k oslavám 100 let od založení první waldorfské školy.

PROČ WALDORF?

Krátký film seznamuje s formou a principy waldorfského vzdělávání v Marin Waldorf School v USA  pohledem rodičů, pedagogů a absolventů této školy. Toto podání je natolik  srozumitelné, že má zajisté co říci i českému zájemci o waldorfskou pedagogiku.

WALDORFSKÁ ŠKOLA (dokument ČT)

Historie, fenomény a praktiky waldorfského školství v České republice, v dokumentu natočeném u příležitosti stého výročí vzniku tohoto vzdělávacího směru.

Školka

Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu v našem klubu je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Naše pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera, dále pak z praxe v oblasti waldorfské pedagogiky dětí předškolního věku.

PARTNEŘI

Pokud byste chtěli s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi s vámi spolupráci probereme.

Menu