V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.

Vznik iniciativy

Spolek pro waldorfskou školu ve Zlíně a okolí se začal scházet z iniciativy manželů Paličkových v dubnu 2019. Vytvořilo se stabilní jádro rodičů, budoucích pedagogů a příznivců waldorfské pedagogiky, kteří se podílejí na třech hlavních složkách organizace budoucí školy a školky – pedagogické, ekonomické a právní.

Iniciativa

Jsme první waldorfská základní škola ve Zlínském kraji.

Aktuálně pomalu rostoucí, do budoucna devítiletou školou. V září 2021 k nám nastoupilo do první třídy 20 prvňáčků, pro školní rok 2022/2023 máme zapsáno 12 žáčků první třídy a v případě zájmu přibíráme nové děti i v průběhu probíhajícího školního roku.

Každý následující rok budeme otevírat další první třídu o kapacitě 20 – 25 žáků.

ZŠ Jasan - pouzdro na voskovky
Veronika Paličková ZŠ Waldorfská Jasan Zlín
Veronika Paličková ZŠ Waldorfská Jasan Zlín

Pro více informací k zápisu, přechodu z jiné školy můžete kontaktovat
Veroniku Paličkovou,

naši třídní učitelku 2. třídy, tel. 777 304 899 Email: palickova@waldorfzlin.cz

PRINCIPY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

  • Tvořím, poznávám a rostu – proto pěstujme zvídavost a umělecké cítění v každém okamžikuprožitém ve škole.
  • Spolupráce je více než soutěž – proto se od prvního okamžiku učíme pomáhat si.
  • Nedělám-li chyby, nedělám nic – tedy bez experimentu a rozbitých kolen není vývoje.
  • Rodič a učitel je můj nejdůležitější partner – chci zažít, že i dospělí se ještě dokáží učit a vyvíjet.
  • Waldorfská škola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče – smysluplnost pedagogicképráce je závislá na harmonickém vztahu školy a rodiny.

PROČ WALDORF?

Krátký film seznamuje s formou a principy waldorfského vzdělávání v Marin Waldorf School v USA  pohledem rodičů, pedagogů a absolventů této školy. Toto podání je natolik  srozumitelné, že má zajisté co říci i českému zájemci o waldorfskou pedagogiku.

WALDORF 100

Podívejte se na video publikované k oslavám 100 let od založení první waldorfské školy.

NOVINKY

PARTNEŘI

Pokud byste chtěli s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi s vámi spolupráci probereme.

Menu