V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.

Jsme první waldorfská základní škola ve Zlínském kraji

Jsme soukromou, akreditovanou a postupně rostoucí – do budoucna devítiletou základní školou v duchu waldorfské pedagogiky respektující přirozený vývoj dítěte.

Hlavním mottem a současně posláním naší školy je učení prožitkem, které vede k lepšímu pamatování si. Je pro nás důležité, aby se intelektuální schopnosti dítěte rozvíjely harmonicky a společně s pohybovými, uměleckými či rukodělnými činnostmi. Našim dětem poskytujeme dostatek pohybu ve třídě i venku. Jsme školou:

  • pro hlavu, ruce i srdce,
  • s přátelskou rodinou atmosférou,
  • v blízkosti lesů umožňující častý pobyt dětí v přírodě.

Naše škola je kulturně vzdělávacím centrem, ve kterém se propojí, znalosti a schopnosti dětí nabyté v průběhu týdne ve škole s praktickými dovednostmi a činnostmi (především zemědělskými, chovatelskými činnostmi, polytechnickou výukou i ekologickou výchovou) uskutečňovanými venku, v našem partnerském komunitním centru 7 km vzdáleném od školy v Zeleném údolí, kam děti jezdí jedenkrát do týdne.

Snažíme se formou waldorfské pedagogiky
a jejich principů připravit dítě na reálný život a zároveň vychovat
svobodné lidi schopné vlastního úsudku i jednání.

U dětí podporujeme:

  • Tvořím, poznávám a rostu – pěstujeme u dětí zvídavost a umělecké cítění v každém okamžiku prožitém ve škole.
  • Spolupráci, která je více než soutěž – od prvního okamžiku se učíme, pomáhat si.
  • Nedělám-li chyby, nedělám nic – učíme děti, že bez experimentů a rozbitých kolen není vývoje.
  • Rodič a učitel je můj nejdůležitější partner – ukazujeme dětem, že i dospělí se ještě dokáží učit
    a vyvíjet se.

Aby naše práce byla smysluplná, je závislá na harmonickém vztahu školy a rodiny – o což se snažíme.

Rodiče o nás řekli

NOVINKY

Adventní jarmark 2023 Waldorfská ZŠ Jasan Zlín

PARTNEŘI

Pokud byste chtěli s námi spolupracovat nebo školu podpořit finančním darem, neváhejte a kontaktujte nás.
Číslo účtu: 5786391359/0800
Rádi s vámi spolupráci probereme.

Projekt na vzdělávání pedagogů a rodičů waldorfské základní školy
Menu

Adventní jarmark 2023 Waldorfská ZŠ Jasan Zlín

This will close in 0 seconds