V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.

„Waldorfská škola neslouží státu ani ekonomice, slouží budoucímu člověku, aby byl otevřený budoucnosti a měl k ní vztah. Když se to škole podaří, a všude tam, kde se to škole podaří, má tato škola úspěch a působí jako požehnání – pro jednotlivce i pro svou dobu.“

Peter Selg, Duchovní jádro waldorfské školy

Jsme první waldorfská základní škola ve Zlínském kraji. Aktuálně pomalu rostoucí, do budoucna devítiletou školou. V září 2021 k nám nastoupilo do první třídy 20 prvňáčků, pro školní rok 2022/2023 máme zapsáno 12 žáčků první třídy a v případě zájmu přibíráme nové děti i v průběhu probíhajícího školního roku. Pro více informací k zápisu, přechodu z jiné školy můžete kontaktovat Veroniku Paličkovou, naši třídní učitelku 1. třídy, tel. tel. 777 304 899.
Každý následující rok budeme otevírat další první třídu o kapacitě 20 – 25 žáků. Sídlíme v bývalé budově MŠ v Želechovicích nad Dřevnicí, na adrese Podřevnická 405.

NOVINKY

PRINCIPY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

  • Tvořím, poznávám a rostu – proto pěstujme zvídavost a umělecké cítění v každém okamžikuprožitém ve škole.
  • Spolupráce je více než soutěž – proto se od prvního okamžiku učíme pomáhat si.
  • Nedělám-li chyby, nedělám nic – tedy bez experimentu a rozbitých kolen není vývoje.
  • Rodič a učitel je můj nejdůležitější partner – chci zažít, že i dospělí se ještě dokáží učit a vyvíjet.
  • Waldorfská škola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče – smysluplnost pedagogicképráce je závislá na harmonickém vztahu školy a rodiny.

WALDORF 100

Podívejte se na video publikované k oslavám 100 let od založení první waldorfské školy.

PROČ WALDORF?

Krátký film seznamuje s formou a principy waldorfského vzdělávání v Marin Waldorf School v USA  pohledem rodičů, pedagogů a absolventů této školy. Toto podání je natolik  srozumitelné, že má zajisté co říci i českému zájemci o waldorfskou pedagogiku.

WALDORFSKÁ ŠKOLA (dokument ČT)

Historie, fenomény a praktiky waldorfského školství v České republice, v dokumentu natočeném u příležitosti stého výročí vzniku tohoto vzdělávacího směru.

Školka

Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu v našem klubu je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Naše pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera, dále pak z praxe v oblasti waldorfské pedagogiky dětí předškolního věku.

PARTNEŘI

Pokud byste chtěli s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi s vámi spolupráci probereme.

Menu