V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit

Přijměte prosím pozvání na Dny otevřených dveří a ukázkovou hodinu na Waldorfské ZŠ
v Želechovicích nad Dřevnicí.

V rámci kterých, se budete moci blíže seznámit s waldorfským
vyučováním, projdete si prostory naší školy a bude Vám nabídnuta beseda o waldorfské
pedagogice.

Jsme jedinou waldorfskou základní školou ve Zlínském kraji

 • jsme zapsáni v rejstříku škol MŠMT
 • jsme postupně rostoucí devítiletou základní školou
 • nespěcháme – waldorfská pedagogika plně respektuje přirozený vývoj dítěte
 • učíme prožitkem a celostně
 • vyučujeme v epochách (v měsíčních vyučovacích blocích), děti mají dostatek času vše
  vstřebat a ponořit se do hloubky učiva, rozvíjíme MYŠLENÍ v jeho plné šíři
 • prožívání světa skrze vědomý pohyb, hudbu, výtvarné umění a divadlo je každodenní
  součástí výuky – rozvíjíme CIT
 • děti vedeme od první třídy k rukodělným pracím (pletení, háčkování, šití, tradiční
  řemesla) – rozvíjíme VŮLI
 • němčinu a angličtinu vyučujeme formou jejich přirozeného osvojování
 • nesedíme jen v lavicích – každý den máme pohyb ve třídě i venku
 • nesoutěžíme – spoluprací dosáhneme víc
 • na environmentální a polytechnickou výuku využíváme školní statek v malebném
  prostředí Zeleného údolí (vzdáleném cca 12 km od Zlína)
 • rodiče jsou přirozenou součástí vzdělávacího procesu

PARTNEŘI

Pokud byste chtěli s námi spolupracovat nebo
školu podpořit finančním
darem, neváhejte a kontaktujte nás.
Číslo účtu: 5786391359/0800
Rádi s vámi spolupráci probereme.

Menu