Naši pedagogové

Mgr. Zuzana Perůtková – učitelka v mateřské škole

Zuzana Perůtková MŠ Waldorf Zlín

Po absolutoriu na Gymnáziu Zlín jsem se rozhodla studovat na Filozofické fakultě v Brně na Katedře divadelních studií. Definitivně jsem tak zbořila  všechny představy svých blízkých o mém uplatnění v exaktních vědách.

Tehdy se zkrátka nezvratně vyjevil můj příklon k vědám směřujícím bytostně k člověku, lidské společnosti, lidskému myšlení a lidskému duchu.

Toto studium mi plně otevřelo cestu k poznání tak komplexního, syntetického umění jako je divadlo, snoubícího v sobě všechna ostatní umění: hudbu, tanec, pantomimu, poezii či jiné literární žánry, architekturu, malbu či další prvky výtvarného umění. Dlouho jsem o divadle přemýšlela i psala, poznávala do hloubky jeho jednotlivé složky.  Svůj zájem o divadlo jsem vždy rozšiřovala o praxi, zejména v méně tradičních formách divadla. Účastnila jsem se např. dílen pantomimy, commedie del´arte či tradičních japonských frašek kjógen. Velmi výrazně mě ovlivnily semináře Dialogického jednání s vnitřním partnerem prof. Ivana Vyskočila.

V roce 2010 jsem zakotvila v malé alternativní brněnské divadelní scéně. Považuji se za hrající ne-herečku, na nově vznikajících inscenacích jsem se rovněž podílela jako dramaturg, produkční a grantový foundraiser. V roce 2014 jsem založila dětský dramatický kroužek, který do roku 2019 fungoval při divadle. Jako lektorka jsem se účastnila řady drama- a teatroterapeutických workshopů, určených lidem s mentálním handicapem. Působila jsem v bezmála 10 inscenacích s takto orientovaným integračním přesahem. Moje intenzivní spolupráce s Divadlem klauniky trvá doposud.

V roce 2019 se mi narodila dcera. V té době se ve mně také ustavilo  přesvědčení, že největší dar, který je mi dán, není ani můj teoretický nadhled, ani moje umělecké angažmá, ale pedagogický talent. Přináší mi radost pracovat s dětmi, učit je a učit se od nich, a vše spolu s nimi sdílet. Proto jsem se rozhodla vystudovat ještě Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě  Tomáše Bati a toto studium jsem úspěšně ukončila v roce 2023.

Jsem svodobomyslný a otevřený člověk, jemuž jsou bližší alternativní směry, které nabízejí objevování nových a nevyšlapaných cest a směřují ke  skutečnému poznání. Waldorfská pedagogika staví mnohé na rituálu, a rituál je spjat bytostně s divadlem: z něj divadlo vzniklo a dodnes se bez něj  neobejde. Aby se rituál mohl stát skutečným rituálem a zasáhl své účastníky ze samotného nitra, musí nutně obsahovat divadelní prvky a získat tak událostní charakter. To je něco, co důvěrně znám, zvnějšku i zevnitř, z teorie i z praxe. A proto chci hledat spojnice mezi waldorfským rituálem a divadelním uměním, a svou láskou a citem pro umění se dotknout také dětských srdcí.

Mgr. Petra Křížová – učitelka v mateřské škole + Eurytmie WZŠ Jasan

Mgr. Petra Křížová – eurytmie

Před 15 lety jsem se setkala s waldorfskou pedagogikou, která mne oslovila svým celostním přístupem. V období od 2010 až 2014 jsem se podílela na činnosti waldorfského dětského klubu Waldík, který měl sídlo ve Zlíně. Mé působení v dětském klubu v Zeleném údolí je pokračováním této cesty.
Být průvodcem dětí předškolního věku pro mne znamená vytvářet jim krásné, bezpečné a láskyplné prostředí, a přinášet podněty pro jejich zdravý vývoj. Zelené údolí je pro mne takovou náručí – spočívající v kouzelné přírodě plné živlů, květin, zvířat – a opečovávané nejen učiteli, ale i rodiči a mnoha dalšími spolupracovníky.

Menu