Naši pedagogové

Bc. Dana Hradilová – pedagogický garant a učitelka (t.č. na mateřské)

Pocházím z Rožnova pod Radhoštěm, v současnosti žijeme s partnerem a dětmi v Lukovečku.

Vystudovala jsem rožnovské 4 – leté gymnázium, pak jsem pokračovala jednoletým studiem na jazykové škole, které jsem zakončila státní jazykovou zkouškou z AJ. Pak mě čekala dvě léta strávená na anglickém venkově jako au-pair v rodinách s dětmi. V roce 2006 jsem byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor Učitelství pro MŠ. Coby Erasmus studentka jsem na dva semestry odjela do Portugalska (východ země, kraj Alentejo), do zemědělského kraje plného slunce, kostelů, vinic, korkových dubů a laskavých lidí. Poznávání pestrosti světa a sebe v něm mě do zahraničí vedlo ještě jednou. Našla jsem si v Anglii místo pro realizaci studijní stáže. Tím místem byla Steiner Academy Hereford, kde jsem v jedné z MŠ sbírala materiál a podklady pro praktickou část své závěrečné diplomové práce s názvem Rudolf Steiner a waldorfská pedagogika pro děti předškolního věku. Mé spolupůsobení v životě školky, školy a komunity bylo určující pro mé další směřování v životě. Po stáži jsem ještě zavítala do nedaleké komunity Camphill Grange village coby dobrovolník. Studia na OU v Ostravě jsem úspěšně zakončila a odjela pracovat do Anglie jako asistentka učitele do waldorfské školky v Michael Hall School. V roce 2011 jsem přijala nabídku spoluutvářet vznikající lesní školku v Rožnově, která funguje dodnes. 6 let jsme putovali s dětmi a na našich lesních cestách za poznáním sebe a světa kolem nás se dařilo aplikovat některé principy waldorfské pedagogiky. S kolegiem Zlínské iniciativy pro waldorfskou pedagogiku pracuji rok, v současné době intenzivně připravuji podklady pro práci s dětmi ve waldorfském klubu Zelené údolí. Waldorfská pedagogika je pro mě pedagogikou hlubokého citu k člověku, je pro mě vědomou prací s dětmi. Její působení vnímám v dnešní době jako velmi léčivé, neboť navrací člověku hodnoty Dobra, Krásy, Pravdy.

Petra Křížová

Martina Žáková

Studovala jsem Vychovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouci. V té době jsem zároveň pracovala jako odpolední asistentka autistického chlapce ve waldorfské škole taktéž v Olomouci.
Jelikož mi nikdy výchova a vzdělávání v klasických školách nevyhovovaly, začala jsem se už na střední pedagogické škole zajímat o různé alternativní školy. Také moje bakalářská práce v sobě nesla tuto tématiku. Z alternativních směrů, které jsem zatím stihla trochu lépe poznat, je mému srdci nejblíže právě ten waldorfský. Mám ráda chození do přírody, hudbu, malování i tvoření, a na to se tento typ škol ve velké míře zaměřuje.
Životní cesta mě dovedla do Zeleného údolí k těm nejmenším a já doufám, že jim budu v tomto světě průvodcem a pozitivně je v jejich prvním sedmiletí ovlivním. I když mnohdy jsou to právě děti, kteří jsou našimi průvodci. S dětmi pracuji ráda, protože mě znovu učí radovat se z maličkostí i běžných věcí, které my dospělí máme za samozřejmé.

 

 

 

Jana Kranzová

 

 

Menu