Naši pedagogové

Bc. Dana Hradilová – pedagogický garant a učitelka (t.č. na mateřské)

Pocházím z Rožnova pod Radhoštěm, v současnosti žijeme s partnerem a dětmi v Lukovečku.

Vystudovala jsem rožnovské 4 – leté gymnázium, pak jsem pokračovala jednoletým studiem na jazykové škole, které jsem zakončila státní jazykovou zkouškou z AJ. Pak mě čekala dvě léta strávená na anglickém venkově jako au-pair v rodinách s dětmi. V roce 2006 jsem byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor Učitelství pro MŠ. Coby Erasmus studentka jsem na dva semestry odjela do Portugalska (východ země, kraj Alentejo), do zemědělského kraje plného slunce, kostelů, vinic, korkových dubů a laskavých lidí. Poznávání pestrosti světa a sebe v něm mě do zahraničí vedlo ještě jednou. Našla jsem si v Anglii místo pro realizaci studijní stáže. Tím místem byla Steiner Academy Hereford, kde jsem v jedné z MŠ sbírala materiál a podklady pro praktickou část své závěrečné diplomové práce s názvem Rudolf Steiner a waldorfská pedagogika pro děti předškolního věku. Mé spolupůsobení v životě školky, školy a komunity bylo určující pro mé další směřování v životě. Po stáži jsem ještě zavítala do nedaleké komunity Camphill Grange village coby dobrovolník. Studia na OU v Ostravě jsem úspěšně zakončila a odjela pracovat do Anglie jako asistentka učitele do waldorfské školky v Michael Hall School. V roce 2011 jsem přijala nabídku spoluutvářet vznikající lesní školku v Rožnově, která funguje dodnes. 6 let jsme putovali s dětmi a na našich lesních cestách za poznáním sebe a světa kolem nás se dařilo aplikovat některé principy waldorfské pedagogiky. S kolegiem Zlínské iniciativy pro waldorfskou pedagogiku pracuji rok, v současné době intenzivně připravuji podklady pro práci s dětmi ve vznikajícím waldorfském klubu Zelené údolí. Waldorfská pedagogika je pro mě pedagogikou hlubokého citu k člověku, je pro mě vědomou prací s dětmi. Její působení vnímám v dnešní době jako velmi léčivé, neboť navrací člověku hodnoty Dobra, Krásy, Pravdy.

Hana Vavrysová, DiS.

Jsem diplomovaná dětská sestra. Mnoho let jsem pracovala ve Velké Británii jako zdravotní sestra na novorozenecné JIP a po návratu do ČR na IMP novorozeneckém oddělení ve Zlíně až do doby, kdy jsem se sama stala matkou dvojčátek. Moje děti jsou pro mě velkým darem a novou školou a vtáhly mě do do té doby zcela nepoznaného světa, který jsem si ihned zamilovala. S manželem a dětmi bydlíme na Pasekách, kde máme malé hospodářství, sad, zahrádku, pečujeme o zvířata a zvelebujeme naše okolí. Rádi trávíme čas v přírodě a vnímáme proměnlivost každého dne. Často chodíme do lesa na procházky s poníky a psem, sbíráme bylinky a jiné dary a dále je zpracováváme.

K waldorfu mě přitáhly naše děti, když jsme začali s manželem přemýšlet nad jejich budoucím vzděláním a přáli jsme si pro ně přirozený, celostní, nenásilný rozvoj, kde bude pedagog jejich partnerem a děti se budou moci vyvíjet po všech stránkách – intelektuálně, umělecky a rukodělně. Přeji si, aby si uvědomily, v čem vynikají a aby našly své životní poslání. Věřím, že waldorf je cestou, která jim v tom pomůže.

Menu