Naši pedagogové

Bc. Dana Hradilová – pedagogický garant a učitelka (t.č. na mateřské)

Pocházím z Rožnova pod Radhoštěm, v současnosti žijeme s partnerem a dětmi v Lukovečku.

Vystudovala jsem rožnovské 4 – leté gymnázium, pak jsem pokračovala jednoletým studiem na jazykové škole, které jsem zakončila státní jazykovou zkouškou z AJ. Pak mě čekala dvě léta strávená na anglickém venkově jako au-pair v rodinách s dětmi. V roce 2006 jsem byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor Učitelství pro MŠ. Coby Erasmus studentka jsem na dva semestry odjela do Portugalska (východ země, kraj Alentejo), do zemědělského kraje plného slunce, kostelů, vinic, korkových dubů a laskavých lidí. Poznávání pestrosti světa a sebe v něm mě do zahraničí vedlo ještě jednou. Našla jsem si v Anglii místo pro realizaci studijní stáže. Tím místem byla Steiner Academy Hereford, kde jsem v jedné z MŠ sbírala materiál a podklady pro praktickou část své závěrečné diplomové práce s názvem Rudolf Steiner a waldorfská pedagogika pro děti předškolního věku. Mé spolupůsobení v životě školky, školy a komunity bylo určující pro mé další směřování v životě. Po stáži jsem ještě zavítala do nedaleké komunity Camphill Grange village coby dobrovolník. Studia na OU v Ostravě jsem úspěšně zakončila a odjela pracovat do Anglie jako asistentka učitele do waldorfské školky v Michael Hall School. V roce 2011 jsem přijala nabídku spoluutvářet vznikající lesní školku v Rožnově, která funguje dodnes. 6 let jsme putovali s dětmi a na našich lesních cestách za poznáním sebe a světa kolem nás se dařilo aplikovat některé principy waldorfské pedagogiky. S kolegiem Zlínské iniciativy pro waldorfskou pedagogiku pracuji rok, v současné době intenzivně připravuji podklady pro práci s dětmi ve vznikajícím waldorfském klubu Zelené údolí. Waldorfská pedagogika je pro mě pedagogikou hlubokého citu k člověku, je pro mě vědomou prací s dětmi. Její působení vnímám v dnešní době jako velmi léčivé, neboť navrací člověku hodnoty Dobra, Krásy, Pravdy.

Renata Šteklová, DiS. – učitelka

Původně jsem vystudovala ekonomický obor a léta pracovala v obchodních firmách technického zaměření, daleko však od sebe samotné:-). Po příchodu naší dcery do rodiny jsem si postupně uvědomovala, jak obohacující může práce s dítětem být. Hledala jsem různé přístupy a možnosti (vzdělávací kurzy, knihy, semináře), jak být dítěti průvodcem na jeho začínající cestě. Před lety jsem opustila původní profesi a působila v dětské skupině jako vychovatelka a poté jako pedagog v lesní školce.

Svůj volný čas jsem trávila stále častěji v lese a vnímala, jak příjemné účinky a dary pro nás příroda má. Jako pedagog jsem i nadále na cestě vzdělávání se. V současné době studuji seminář Waldorfské pedagogiky, která mě oslovila především celistvým přístupem nejen k dětem, ale i láskyplným vztahem ke všemu živému.

Ráda sportuji, tančím, cestuji a odpočívám v přírodě. Baví mě tvoření z přírodních materiálů a čas strávený s rodinou na chatě. Zajímají mě nauky o bylinkách, čínské medicíně a dalších alternativních formách léčení.

Hana Vavrysová, DiS.

Jsem diplomovaná dětská sestra. Mnoho let jsem pracovala ve Velké Británii jako zdravotní sestra na novorozenecné JIP a po návratu do ČR na IMP novorozeneckém oddělení ve Zlíně až do doby, kdy jsem se sama stala matkou dvojčátek. Moje děti jsou pro mě velkým darem a novou školou a vtáhly mě do do té doby zcela nepoznaného světa, který jsem si ihned zamilovala. S manželem a dětmi bydlíme na Pasekách, kde máme malé hospodářství, sad, zahrádku, pečujeme o zvířata a zvelebujeme naše okolí. Rádi trávíme čas v přírodě a vnímáme proměnlivost každého dne. Často chodíme do lesa na procházky s poníky a psem, sbíráme bylinky a jiné dary a dále je zpracováváme.

K waldorfu mě přitáhly naše děti, když jsme začali s manželem přemýšlet nad jejich budoucím vzděláním a přáli jsme si pro ně přirozený, celostní, nenásilný rozvoj, kde bude pedagog jejich partnerem a děti se budou moci vyvíjet po všech stránkách – intelektuálně, umělecky a rukodělně. Přeji si, aby si uvědomily, v čem vynikají a aby našly své životní poslání. Věřím, že waldorf je cestou, která jim v tom pomůže.

Menu