Naši pedagogové

Bc. Dana Hradilová – pedagogický garant a učitelka (t.č. na mateřské)

Pocházím z Rožnova pod Radhoštěm, v současnosti žijeme s partnerem a dětmi v Lukovečku.

Vystudovala jsem rožnovské 4 – leté gymnázium, pak jsem pokračovala jednoletým studiem na jazykové škole, které jsem zakončila státní jazykovou zkouškou z AJ. Pak mě čekala dvě léta strávená na anglickém venkově jako au-pair v rodinách s dětmi. V roce 2006 jsem byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor Učitelství pro MŠ. Coby Erasmus studentka jsem na dva semestry odjela do Portugalska (východ země, kraj Alentejo), do zemědělského kraje plného slunce, kostelů, vinic, korkových dubů a laskavých lidí. Poznávání pestrosti světa a sebe v něm mě do zahraničí vedlo ještě jednou. Našla jsem si v Anglii místo pro realizaci studijní stáže. Tím místem byla Steiner Academy Hereford, kde jsem v jedné z MŠ sbírala materiál a podklady pro praktickou část své závěrečné diplomové práce s názvem Rudolf Steiner a waldorfská pedagogika pro děti předškolního věku. Mé spolupůsobení v životě školky, školy a komunity bylo určující pro mé další směřování v životě. Po stáži jsem ještě zavítala do nedaleké komunity Camphill Grange village coby dobrovolník. Studia na OU v Ostravě jsem úspěšně zakončila a odjela pracovat do Anglie jako asistentka učitele do waldorfské školky v Michael Hall School. V roce 2011 jsem přijala nabídku spoluutvářet vznikající lesní školku v Rožnově, která funguje dodnes. 6 let jsme putovali s dětmi a na našich lesních cestách za poznáním sebe a světa kolem nás se dařilo aplikovat některé principy waldorfské pedagogiky. S kolegiem Zlínské iniciativy pro waldorfskou pedagogiku pracuji rok, v současné době intenzivně připravuji podklady pro práci s dětmi ve vznikajícím waldorfském klubu Zelené údolí. Waldorfská pedagogika je pro mě pedagogikou hlubokého citu k člověku, je pro mě vědomou prací s dětmi. Její působení vnímám v dnešní době jako velmi léčivé, neboť navrací člověku hodnoty Dobra, Krásy, Pravdy.

Ing. Martin Jurásek

Od dětských let mě bavilo poznávat vesmír, přírodní zákonitosti a umět si je vyložit, po svém představit. Matematika, fyzika, chemie, to bylo moje. A když mi v jedenácti přišla do života astronomie s hvězdárnou ve Zlíně a se svými úžasnými letními astrotábory, jako bych se zcela našel. Zamiloval jsem si noční nebe. K tomu mě přitahovalo poslouchat hloubavé učitele, kteří dovedli trefně hledat správná slova a svými příměry mě oslovovali ve své autenticitě. Zpětně mě mrzí, že jsem se víc neotevřel historii a literatuře bez ohledu na obavy z kantora či výsledky memorování.

Při vysoké škole jsme s partou přátel založili občanské sdružení, ve kterém jsme se věnovali osvětě mladých lidí v tzv. peer preventivních programech. Organizovali jsme prožitkové víkendovky, letní tábory, seznamovací pobyty aj. Byli jsme hodně dobří, nadšení. Někteří naši dobrovolníci využili zkušenosti ze sdružení a postavili na nich svůj další seberozvoj na psychologických oborech na vysoké škole.

Ve svých třiceti jsem potřeboval najít další životní směr.

Učitelství statistiky na mojí alma mater ve Zlíně mi nedávalo velký smysl. Zanechal jsem doktorát nedokončený a úplně přehodil výhybku. Přestože už jsem započal velké změny skrz arteterapii, přidal se k výbornému pěveckému sboru, přijal jsem ještě další výzvu – přihlásil jsem se na Akademii sociálního umění v Praze. To obnášelo studium antroposofie, waldorfské pedagogiky, léčebné pedagogiky, terapeutických uměleckých předmětů, biografické práce a mnohé další. Za nejcennější poklad z této doby považuji pevná pouta se spolužáky a jejich rodinami, společenství skutečných přátel na celý život.

V současnosti jsem působím v Zeleném údolí ve waldorfském dětském klubu. Myslím, že můžu nabídnout svoji zkušenost, laskavost, slušnost, zodpovědnost a v neposlední řadě vztah k dětem. Doma žijeme v naplňujícím manželství, máme dceru a syna. Rodina mi dává nezměrný smysl života, chápu ji mj. jako východisko k rozvoji vyšších hodnot. Rád bych viděl, kdyby úsilí našeho waldorfského spolku přinášelo do mnoha rodin „světlo poznání a teplo laskavých srdcí“.“

Hana Vavrysová, DiS.

Jsem diplomovaná dětská sestra. Mnoho let jsem pracovala ve Velké Británii jako zdravotní sestra na novorozenecné JIP a po návratu do ČR na IMP novorozeneckém oddělení ve Zlíně až do doby, kdy jsem se sama stala matkou dvojčátek. Moje děti jsou pro mě velkým darem a novou školou a vtáhly mě do do té doby zcela nepoznaného světa, který jsem si ihned zamilovala. S manželem a dětmi bydlíme na Pasekách, kde máme malé hospodářství, sad, zahrádku, pečujeme o zvířata a zvelebujeme naše okolí. Rádi trávíme čas v přírodě a vnímáme proměnlivost každého dne. Často chodíme do lesa na procházky s poníky a psem, sbíráme bylinky a jiné dary a dále je zpracováváme.

K waldorfu mě přitáhly naše děti, když jsme začali s manželem přemýšlet nad jejich budoucím vzděláním a přáli jsme si pro ně přirozený, celostní, nenásilný rozvoj, kde bude pedagog jejich partnerem a děti se budou moci vyvíjet po všech stránkách – intelektuálně, umělecky a rukodělně. Přeji si, aby si uvědomily, v čem vynikají a aby našly své životní poslání. Věřím, že waldorf je cestou, která jim v tom pomůže.

Menu