Reference

Dostali jsme nádhernou referenci od paní Buksové.

Děkuji velice Peti Křížové, která krásně působí na rodiče a na děti.

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali, že jste pro naše dítě vytvořili příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohlo rychle adaptovat a snadněji tak vládnout svůj přechod do nového režimu. Velmi také oceňujeme, že jste nám umožnili s dítětem postupně poznávat průběh školkového dne a blíže se tak seznámit s fungováním školky.

Závěrem bychom rádi napsali pár slov o průvodkyni Petře. Petra má neuvěřitelnou schopnost komunikovat s dětmi, vcítit se do nich a umí včas a citlivě řešit jejich potřeby. Příjemné bylo pro nás i to, že jsme s ní vždy mohli otevřeně mluvit o tom, jak věci máme, jak je vnímáme a i ona se snažila být směrem k nám upřímná. Petra má osobitý přístup, který vychází z ní, z její duše a jejího srdce.

Děkujeme Vám za velmi osobní, empatický a individuální přístup, a to nejen k dětem, ale i k rodičům.

Ať se Vám i nadále daří tvořit s láskou a úctou k dětem a přírodě.

D.B.

Menu