Milí rodiče,

ještě máme pár volných míst pro následující školičkový rok 2024/2025. Očkování není podmínkou pro přijetí k nám. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, pokud byste se chtěli dozvědět více o našem waldorfském dětském klubu, neváhejte nás kontaktovat nebo zavítat na Dny otevřených dveří.

Leták pro dny otevřených dveří do dětského klubu a Waldorfské školky

O školce

„Upřímně věřím, že pro dítě, ale stejně tak i pro rodiče, který hledá cesty, jak jej doprovázet, není ani tak důležité vědět a znát, jako spíše pocítit a prožít to, co se děje v přírodě. Jestliže fakta jsou semínka, která později vyrůstají v poznání a moudrost, pak emoce a smyslové prožitky jsou úrodnou půdou, ze které semena poznání rostou. Léta raného dětství je časem, kdy tuto živnou půdu musíme připravit.“

Rachel Carson (The Sense of Wonder)

Cíle a pojetí výchovně vzdělávacích činností klubu

Obecným cílem výchovně vzdělávacího procesu v našem klubu je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem na oblast citovou a morální. Naše pedagogické působení vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera, dále pak z praxe v oblasti waldorfské pedagogiky dětí předškolního věku.

Poskytujeme dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomě a tak, aby dítě mělo možnost spoluprožívat a spolupodílet se na životě klubu a jeho okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (maluje, modeluje, peče chléb, pracuje v zahradě, pečuje o hospodářství apod.), hlavním principem je zde výchova napodobováním.

Naším záměrem při práci s dětmi je vytváření bezpečného a láskyplného prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a jejich trvalé radosti ze života.

Spoluúčast rodičů při výchovně vzdělávacím procesu

Jsme komunitním klubem, kde spoluúčast rodičů na utváření klubu i celkového místa Zeleného údolí považujeme za velice důležité. Rodiče se účastní a přímo podílí na chodu mateřské školy – organizace slavností, přítomnost rodičů při narozeninových oslavách svých dětí, uspořádání výročních jarmarků, společné výlety apod. Rodiče si rovněž mohou zvolit formu adaptace svého dítěte, když přichází do mateřské školy, podle jeho individuálních potřeb a možností rodiny. Mohou se účastnit nabízených přednášek i jiných aktivit školky.

Rodiče mají rovněž možnost účastnit se pravidelných třídních schůzek (3x – 4x ročně) a individuálních rozhovorů s učitelkami o tom, jak jejich dítě prospívá a čemu je případně potřeba věnovat pozornost. O těchto rozhovorech vedeme společné záznamy.

Menu