ŠKOLNÉ

Nové školné od září 2023 je 4300,-Kč/měsíčně.

Družina 200,-Kč/měsíc.

Sleva na sourozence   druhé dítě ve škole  je ve výši 50% školného.

Sleva na sourozence –  třetí dítě ve škole je ve výši 100 % školného.

Je též zřízen tzv. sociální fond pro ty, kteří budou v případě svízelné životní situace potřebovat dočasnou finanční pomocí překlenout nelehké období.

Menu