ŠKOLNÉ

V září 2024 se stěhujeme do nových prostor v srdci Zlína, které nyní rekonstruujeme.

Nové školné od září 2023 je 4300 Kč/měsíčně.

Sleva na sourozence –  druhé dítě ve škole  je ve výši 50 procent školného.

Sleva na sourozence –  třetí dítě ve škole je ve výši 100 procent školného.

Je též zřízen tzv. sociální fond pro ty, kteří budou v případě svízelné životní situace potřebovat dočasnou finanční pomocí překlenout nelehké období.

Menu