ŠKOLNÉ

Měsíční školné činí 3300,- Kč.

V případě umístění více dětí z jedné rodiny se můžeme dohodnout na individuální částce.

Je též zřízen tzv. sociální fond pro ty, kteří budou v případě svízelné životní situace potřebovat dočasnou finanční pomocí překlenout nelehké období.

Menu

Hledáme

Třídního učitele 1. stupně

Vychovatele ve školní družině

Jazykáře

Posilu pro dětský klub

VÍCE ZDE »

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“