ŠKOLNÉ

Měsíční školné činí 3300,- Kč.

V případě umístění více dětí z jedné rodiny se můžeme dohodnout na individuální částce.

Je též zřízen tzv. sociální fond pro ty, kteří budou v případě svízelné životní situace potřebovat dočasnou finanční pomocí překlenout nelehké období.

Menu