Provoz a zázemí klubu

Provozní doba

Provoz školky je plánován od 7.30 do 16.00 hodin. V závislosti na potřebách rodičů se ale provozní doba může ještě upravit.

Zázemí klubu

Waldorfský dětský klub Zelené údolí nabízí pro rodiče i děti využití prostor celého areálu, jehož součástí je hlavní budova se dvěma velkými místnostmi, kuchyňkou a sociálním zařízením. Ve venkovních prostorách se nachází velká zahrada s potokem, nad ní pak pastviny a les. Součástí je také ohrada s domácími zvířaty. Celý prostor v Zeleném údolí je uzpůsoben tak, že zde budou pravidelně probíhat také umělecké, rukodělné, řemeslné a zemědělské aktivity jako např. eurytmie, práce se dřevem a proutím, kurzy malování, činnosti s vlnou a textilem, prostor pro pěstování vlastní zeleniny, bylin i obilovin.

V hlavní budově se nachází šatna pro dětí i pro dospělé, sociální zařízení, kuchyň a dvě místnosti/třídy s kapacitou cca 15 dětí. V průběhu dne jsou organizovány tak, že poskytují dětem prostor jak pro společné stolování, tak pro volnou hru, v odpoledních hodinách pak pro klidový a odpočinkový režim.

Značnou část dne však děti tráví venku. V zadní části areálu se nachází tajuplná zahrada se zurčícím potůčkem, plná starých ovocných a okrasných stromů, která poskytuje dětem ideální prostor pro přirozené rozvíjení jejich fantazie volnou hrou. V přední části se nachází ohrada s krotkými domácími zvířaty, kde se děti s učitelkami pravidelně účastní krmení a péče o ně. Poloha celého areálu v Zeleném údolí je situována v těsné blízkosti u lesa. Umožňuje dětem bezprostředně zažívat přirozené procesy v přírodě.

Vedle hlavní budovy jsou vybudovány vyvýšené záhony pro pěstování vlastní zeleniny a bylinek, které děti s učitelkami i rodiči mohou samy dle potřeby zvelebovat.

Ve školce také zpracováváme a využíváme některé produkty zahrady jako je ovčí vlna, sezónní zelenina a ovoce, bylinky, květiny, suché plody. Využívání produktů zahrady stojí tradičně v pozadí nejrůznějších slavností a sezonních jarmarků.

Pro schopnost poznávání přírody je důležité, aby mohl člověk od nejútlejšího věku zažívat, jak je obdarováván jejími plody a naučil se je s vděčností přijímat. Uprostřed takto podnětného prostředí má dítě možnost prožívat, jak vše vzniká, roste, plodí, zraje i zaniká. Přirozeně tak zažívá pocit úcty před tímto velkým tajemstvím Vesmíru – tajemným koloběhem života a smrti.

Menu