Jana Světlíková, třídní učitelka 1. třídy waldorfské školky Jasan ve Zlíně

Bc. Jana Světlíková

Třídní učitelka 1. třídy

Tel.: 724 364 277
Email: svetlikova@waldorfzlin.cz

Veronika Paličková ZŠ Waldorfská Jasan Zlín

MgA. Veronika Paličková

Třídní učitelka 2. třídy

Tel.: 777 304 899
Email: palickova@waldorfzlin.cz

Mgr. Jiří Klimeš, třídní účitel 3. třídy waldorfské Jasan ve Zlíně

Mgr. Jiří Klimeš

Třídní učitel 3. třídy

Tel.: 604 219 269
Email: klimes@waldorfzlin.cz

Menu