Školkovné a přijímání dětí

Výše školkovného

Měsíční poplatek za pobyt ve Waldorfském dětském klubu Zelené údolí činí:

6 500 Kč při pětidenní docházce dítěte a

6 000 Kč při čtyřdenní docházce dítěte.

Preferujeme pětidenní docházku dítěte, aby byla zachována rytmická kontinuita dnů v týdnu. Je možné se individuálně dohodnout na docházce kratší než 4 dny, kontaktujte nás na emailu seibertova@waldorfzlin.cz.

Stravování

Fair Play Zlín – zařízení školního stravování s.r.o., cena je 80,- Kč/oběd.

Přijímání dětí

Pro školičkový rok 2023/24 máme ještě pár volných míst.

Během dne zápisu chceme poskytnout rodičům prostor, kde mohou vznášet své dotazy ohledně fungování a způsobu práce s dětmi v našem klubu. Rádi bychom slyšeli, co je pro vás, rodiče, důležité ve výchově dětí.

Pro přijetí dítěte do našeho klubu je nutné, aby výchova dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli našeho klubu a aby byli rodiče s pedagogickými záměry dobře obeznámeni.

Rozhodující skutečnosti pro přijetí dětí do našeho klubu:

  • do klubu jsou přijímány děti, které dosáhly k 1.9. příslušného školního roku věku 3 let a není pro ně zatěžující pobyt bez blízké osoby, bez maminky. Výjimku tvoří děti mladší 3 let, které mají v klubu starší sourozence, čímž je jejich sociální adaptace do skupiny dětí podporována. Přijetí takového dítěte do klubu je možné po pohovoru s rodiči na základě individuálních okolností;
  • očkování není podmínkou pro přijetí;
  • o přijetí/nepřijetí dítěte do klubu budou rodiče obeznámeni e – mailem do měsíce ode dne zápisu, o přijetí/nepřijetí rozhoduje kolegium školky.

 

Prvním krokem pro přijetí Vašeho dítěte je vyplnění Přihlášky k zápisu a její zaslání na adresu seibertova@waldorfzlin.cz. Poté se Vám telefonicky ozveme s dalšími instrukcemi.

Menu