KOLEGIUM

Kolegium tvoří všichni třídní i odborní učitelé, zástupce družiny a ředitel školy. Kolegium je ze své podstaty srdcem školy, které udržuje její chod v rytmu a řádu, které jí dodává teplo a vroucnost a odkud proudí duchovní světlo do všech učeben a na všechny žáky.

Kolegium se setkává pravidelně každý čtvrtek a díky tomuto pravidelnému týdennímu rytmu je možné si efektivně předávat a sdílet informace ze všech oblastí fungování školy. Učitelé společně nejen rozhodují o důležitých otázkách každodenního chodu školy, na konferencích spolu pracují tvůrčím způsobem i na metodických a didaktických oblastech, společně se radí při vzniklých pedagogických problémech (tzv. rozhovory o dítěti) a navzájem se ve své práci podporují. V neposlední řadě se společně dále vzdělávají – studují pedagogické a filosofické texty, a taktéž se sbližují a duchovně posilují za pomocí uměleckých aktivit jako je eurytmie, společný zpěv, výtvarná činnost aj.

Důsledkem této pravidelné a intenzívní práce uvnitř pedagogického sboru je zdravé a tvůrčími silami naplněné klima ve škole, které se pak příznivě odráží v každodenní práci s dětmi.

NAŠI PEDAGOGOVÉ

Ing. Miroslav Palička – ředitel školy a školky

Člověk, pokud svůj osud uchopí, může mu porozumět, a pak ho taky začít měnit.“

Jsem ženatý a mám čtyři nádherné děti.

Osmým rokem vlastním a vedu firmu, která poskytuje specifické daňové poradenství a kloubí několik profesí dohromady. Když jsem byl před sedmi lety na konferenci Svobodná firma, protože jsem chtěl firmu v tomto duchu vést, seznámil jsem se tam s lektory z Akademie sociálního umění Tabor. Na konferenci jsem si koupil svou první knížku od Rudolfa Steinera a tím započala má cesta studia anthroposofie. Již sedmým rokem studuji „waldorfskou pedagogiku pro dospělé“ na Akademii Tabor, kde se učím poznávat sám sebe, vidět se v pravdě a nacházet v sobě sílu měnit se. Pevně věřím, že toto je má životní cesta.

Společně s mou ženou jsme založili neziskovou organizaci, která měla za cíl ukazovat jiné pohledy na důležitá společenská témata z oblasti zdraví a výchovy dětí, a která začala později sdružovat aktivní lidi. Vděčím své ženě, že se tomuto velmi věnovala. Jsem vděčný za všechny, kteří se k nám postupně přidávali. Během této práce jsme zjistili, že je v okolí Zlína spoustu aktivních rodin, kteří mají podobné hodnoty jako my a chtějí děti vychovávat celostně. To je rozvíjet jejich intelekt, cit i vůli. Aby děti nebyly dobré jen v memorování, ale aby měly i emoční inteligenci, uměly s druhými vycházet a také, pokud mají nápad, tak aby měly sílu ho dokončit a aby zažily radost z dobře vykonané práce. Je důležité, aby se o sebe byly schopny postarat, ať přijde jakákoliv doba a uměly se k problémům postavit čelem. A to je důvod, proč spolu-stojím u zrodu založení waldorfské školy v Želechovicích nad Dřevnicí. Toto prožívání chci zprostředkovat nejen svým dětem, ale také všem ostatním, kterým to bude dávat smysl.

I proto odcházím z firemního prostředí. Poznal jsem, co je mé životní poslání. Mým posláním je vytvořit a dále rozvíjet kvalitní waldorfskou školu v Želechovicích nad Dřevnicí, pracovat s nejlepšími učiteli, kteří vnímají žáka jako bytost toužící po poznání a kteří ji budou v lásce provázet. Mým dalším úkolem je spojovat aktivní rodiče, kteří mají podobné hodnoty. Škola by měla chtít být vzdělávacím, kulturně-společenským a především tvůrčím centrem postavená na základních univerzálních hodnotách Krásy, Dobra a Pravdy. A já sám chci aktivně tuto vizi žít.

Mgr. Jaroslav Zrník – třídní učitel 2. třídy

Má cesta k waldorfské pedagogice začala před více než 20 lety, když jsem studoval učitelství na pedagogické fakultě v Brně obor biologie -zeměpis a věděl jsem, že chci učit jinak, než jak jsem si to „prožil“ já. Poznával jsem různé alternativní pedagogické přístupy a ten waldorfský mě pro svou celistvost zaujal nejvíce. Proč? Protože, když jsem se podíval zpět, tak jsem zjistil, že mé výsledky na základní škole byly odvislé od přístupu učitele. Ti, kteří oslovovali pouze rozumovou část, toho ve mně mnoho nezanechali.

Snažím se v dětech rozvíjet jejich přirozenou touhu po poznání a zároveň jim ukázat, že za každou obyčejnou věcí, rostlinou, zvířetem či člověkem je něco více, než co na první pohled vidíme.

Mezi mé koníčky patří sport a pohyb v nejrůznějších podobách, práce s půdou, umění v „ochotnickém“ podání, přírodní přístupy vedoucí ke zdraví člověka a má rodina.

Odborná příprava:

  • MU Pedagogická fakulta v Brně – biologie -zeměpis – pro 2. stupeň ZŠ
  • JČU v Českých Budějovicích – doplňující studium- učitelství pro 1. stupeň
  • Waldorfský seminář Čučice pod vedením Tomáše Zuzáka
  • Vyučen kuchařem
  • Studium ochrany a tvorby krajiny

MgA. Veronika Paličková – třídní učitelka 1. třídy, učitelka angličtiny

Když si zpětně vybavím mou dosavadní životní cestu, tak vím, že všechno, co jsem v životě profesně i studijně dělala, směřovalo k tomuto bodu – stát se učitelkou na waldorfské škole, které jsem dopomohla na svět. Učitelství mám v krvi po mamince i po babičce, záhy po maturitě jsem začala učit soukromě angličtinu a učila všechny věkové skupiny od dětí až po důchodce téměř 10 let. Angličtina je mi tak nějak souzená – na Literární akademii, kde jsem vystudovala obor Tvůrčí psaní – Média a komunikace, jsem diplomovala s uměleckým překladem anglické knihy, v Praze, kde jsem žila, jsem byla v úzkém kontaktu z tamější britskou komunitou. Po mateřské s prvním synem jsem učila dva roky angličtinu na 2. stupni 8. ZŠ v Malenovicích. Vyučovat angličtinu po „waldorfsku“ – tedy převléci se do role smýšlené anglické ženy a mluvit na děti výhradně anglicky, zpívat s nimi, rytmizovat, dramatizovat situace – to je něco, co je mému extrovertnímu temperamentu velmi vlastní. Proto se v roli učitelky angličtiny cítím jako ryba ve vodě.

Mgr. Petra Křížová – eurytmie

Má radost z pohybu a povede hodiny eurytmie.

Menu

Hledáme

Třídního učitele 1. stupně

Vychovatele ve školní družině

Jazykáře

Posilu pro dětský klub

VÍCE ZDE »

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“