KOLEGIUM

Kolegium tvoří všichni třídní i odborní učitelé, zástupce družiny a ředitel školy. Kolegium je ze své podstaty srdcem školy, které udržuje její chod v rytmu a řádu, které jí dodává teplo a vroucnost a odkud proudí duchovní světlo do všech učeben a na všechny žáky.

Kolegium se setkává pravidelně každý čtvrtek a díky tomuto pravidelnému týdennímu rytmu je možné si efektivně předávat a sdílet informace ze všech oblastí fungování školy. Učitelé společně nejen rozhodují o důležitých otázkách každodenního chodu školy, na konferencích spolu pracují tvůrčím způsobem i na metodických a didaktických oblastech, společně se radí při vzniklých pedagogických problémech (tzv. rozhovory o dítěti) a navzájem se ve své práci podporují. V neposlední řadě se společně dále vzdělávají – studují pedagogické a filosofické texty, a taktéž se sbližují a duchovně posilují za pomocí uměleckých aktivit jako je eurytmie, společný zpěv, výtvarná činnost aj.

Důsledkem této pravidelné a intenzívní práce uvnitř pedagogického sboru je zdravé a tvůrčími silami naplněné klima ve škole, které se pak příznivě odráží v každodenní práci s dětmi.

NAŠI PEDAGOGOVÉ

Ing. Miroslav Palička – ředitel školy a školky

Člověk, pokud svůj osud uchopí, může mu porozumět, a pak ho taky začít měnit.“

Jsem ženatý a mám čtyři nádherné děti.

Osmým rokem vlastním a vedu firmu, která poskytuje specifické daňové poradenství a kloubí několik profesí dohromady. Když jsem byl před sedmi lety na konferenci Svobodná firma, protože jsem chtěl firmu v tomto duchu vést, seznámil jsem se tam s lektory z Akademie sociálního umění Tabor. Na konferenci jsem si koupil svou první knížku od Rudolfa Steinera a tím započala má cesta studia anthroposofie. Již sedmým rokem studuji „waldorfskou pedagogiku pro dospělé“ na Akademii Tabor, kde se učím poznávat sám sebe, vidět se v pravdě a nacházet v sobě sílu měnit se. Pevně věřím, že toto je má životní cesta.

Společně s mou ženou jsme založili neziskovou organizaci, která měla za cíl ukazovat jiné pohledy na důležitá společenská témata z oblasti zdraví a výchovy dětí, a která začala později sdružovat aktivní lidi. Vděčím své ženě, že se tomuto velmi věnovala. Jsem vděčný za všechny, kteří se k nám postupně přidávali. Během této práce jsme zjistili, že je v okolí Zlína spoustu aktivních rodin, kteří mají podobné hodnoty jako my a chtějí děti vychovávat celostně. To je rozvíjet jejich intelekt, cit i vůli. Aby děti nebyly dobré jen v memorování, ale aby měly i emoční inteligenci, uměly s druhými vycházet a také, pokud mají nápad, tak aby měly sílu ho dokončit a aby zažily radost z dobře vykonané práce. Je důležité, aby se o sebe byly schopny postarat, ať přijde jakákoliv doba a uměly se k problémům postavit čelem. A to je důvod, proč spolu-stojím u zrodu založení waldorfské školy v Želechovicích nad Dřevnicí. Toto prožívání chci zprostředkovat nejen svým dětem, ale také všem ostatním, kterým to bude dávat smysl.

I proto odcházím z firemního prostředí. Poznal jsem, co je mé životní poslání. Mým posláním je vytvořit a dále rozvíjet kvalitní waldorfskou školu v Želechovicích nad Dřevnicí, pracovat s nejlepšími učiteli, kteří vnímají žáka jako bytost toužící po poznání a kteří ji budou v lásce provázet. Mým dalším úkolem je spojovat aktivní rodiče, kteří mají podobné hodnoty. Škola by měla chtít být vzdělávacím, kulturně-společenským a především tvůrčím centrem postavená na základních univerzálních hodnotách Krásy, Dobra a Pravdy. A já sám chci aktivně tuto vizi žít.

 

MgA. Veronika Paličková – třídní učitelka 1. třídy, učitelka angličtiny

Když si zpětně vybavím mou dosavadní životní cestu, tak vím, že všechno, co jsem v životě profesně i studijně dělala, směřovalo k tomuto bodu – stát se učitelkou na waldorfské škole, které jsem dopomohla na svět. Učitelství mám v krvi po mamince i po babičce, záhy po maturitě jsem začala učit soukromě angličtinu a učila všechny věkové skupiny od dětí až po důchodce téměř 10 let. Angličtina je mi tak nějak souzená – na Literární akademii, kde jsem vystudovala obor Tvůrčí psaní – Média a komunikace, jsem diplomovala s uměleckým překladem anglické knihy, v Praze, kde jsem žila, jsem byla v úzkém kontaktu z tamější britskou komunitou. Po mateřské s prvním synem jsem učila dva roky angličtinu na 2. stupni 8. ZŠ v Malenovicích. Vyučovat angličtinu po „waldorfsku“ – tedy převléci se do role smýšlené anglické ženy a mluvit na děti výhradně anglicky, zpívat s nimi, rytmizovat, dramatizovat situace – to je něco, co je mému extrovertnímu temperamentu velmi vlastní. Proto se v roli učitelky angličtiny cítím jako ryba ve vodě.

Mgr. Petra Křížová – eurytmie

Má radost z pohybu a povede hodiny eurytmie.

Menu