KOLEGIUM

Kolegium tvoří všichni třídní i odborní učitelé, zástupce družiny a ředitel školy. Kolegium je ze své podstaty srdcem školy, které udržuje její chod v rytmu a řádu, které jí dodává teplo a vroucnost a odkud proudí duchovní světlo do všech učeben a na všechny žáky.

Kolegium se setkává pravidelně každý čtvrtek a díky tomuto pravidelnému týdennímu rytmu je možné si efektivně předávat a sdílet informace ze všech oblastí fungování školy. Učitelé společně nejen rozhodují o důležitých otázkách každodenního chodu školy, na konferencích spolu pracují tvůrčím způsobem i na metodických a didaktických oblastech, společně se radí při vzniklých pedagogických problémech (tzv. rozhovory o dítěti) a navzájem se ve své práci podporují. V neposlední řadě se společně dále vzdělávají – studují pedagogické a filosofické texty, a taktéž se sbližují a duchovně posilují za pomocí uměleckých aktivit jako je eurytmie, společný zpěv, výtvarná činnost aj.

Důsledkem této pravidelné a intenzívní práce uvnitř pedagogického sboru je zdravé a tvůrčími silami naplněné klima ve škole, které se pak příznivě odráží v každodenní práci s dětmi.

Menu