Hledáme jazykáře

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“

Waldorfská základní škola Jasan z.s. hledá člověka pevného, odvážného a otevřeného, který by na sebe vzal roli

učitele německého, španělského nebo ruského jazyka.

Jsme dobrá parta přátel, kolegů a rodičů, kteří si pomáhají a nesou se navzájem a které se v září roku 2021 podařil společný cíl: založit soukromou školu, která bude postavena na základech lidství – touze člověka poznávat, učit se a tvořit nové, lásce a úctě k sobě i bližnímu svému, zodpovědnosti vůči sobě, svému okolí a světu, ve kterém žijeme. Naše škola je plně tvůrčím  prostředím, kde se  může projevit a najít se skrze umělecké, pracovní a intelektuální činnosti každé dítě. Chceme spojit školu se skutečným životem, proto je součástí pravidelné vyučování na školním statku, kde se s dětmi věnujeme praktickým činnostem spojeným s péčí o půdu, o zvířata, o zahradu.

Usilujeme o to, aby se škola stala láskyplným prostředím, kde semínko každého dítěte bude moci nasát tolik síly, aby se z něj v budoucnu mohl stát pevný, košatý a zářící strom.

Pokud Vás tato idea zaujala, pokud cítíte, že Vám takový přístup ke vzdělávání a výchově dává smysl, pak se můžete stát součástí našeho kolegia. Potřebujeme od Vás:

  • odpovídající vzdělání pedagogického směru dle požadavků zákona,
  • perfektní znalost jazyka s výslovností nerozpoznatelnou od rodilého mluvčího,
  • hravý a tvořivý přístup k výuce,
  • seminář waldorfské pedagogiky pro výuku 1. stupně nebo vůli nastoupit do něj co nejdříve to bude možné,
  • otevřenost vůči novým podnětům ve výchově a vzdělávání,
  • sílu a odhodlání.

My Vám můžeme nabídnout:

  • smysluplnou práci, která Vás naplní radostí,
  • kolegy, kteří Vás budou ve Vaší práci podporovat a pomáhat Vám (mentorská činnost),
  • stejné ohodnocení jako ve státním školství.

Vaše životopisy a motivační dopisy zasílejte na

Ing. Petra Seibertová
zástupkyně ředitele

tel.: 739 203 815
Menu