KRUHY

Kruhy jsou pracovní skupiny zaměřené na určitou oblast rozvíjející školu. Kruhy tvoří dobrovolníci z řad rodičů, učitelů či přátel školy, mohou to být odborníci nebo také nadšenci se zájmem něco změnit k lepšímu. Stávající kruhy jsou otevřené novým členům, stejně tak mohou být otevřené kruhy nové. Kruhy jsou v tuto chvíli neoficiálním subjektem a vznikají podle aktuálních potřeb školy. V současné době fungují tyto kruhy:

Kruh slavností – pomáhá spolku organizovat slavnosti

Kruh kroužků a volnočasových aktivit – zajištuje organizaci kroužků v rámci školní družiny a klubu

Kruh propagace a webových stránek – pomáhá vést agendu PR, správu webových stánek, facebook

Kruh budovy pro waldorfské třídy – hledá cesty jak podpořit snahu ZŠ Kaplického a Magistrátu města Liberce v nalezení vhodného řešení „budova pro Waldorf“

Menu