Harmonické vzdělávání - Průběh dne ve Waldorfské základní škole Jasan, co se dětí učí, jak a proč?

Podívejte se na naše vzdělávání v 6 minutách.

Chcete vidět jak začíná den ve Waldorfské škole? Podívejte… svoláváme se líbezným zvukem flétny, všichni víme co to znamená a scházíme se v ranním kruhu. Společně si zazpíváme a naladíme se na začínající epochu. Jde nám o harmonický vývoj dítěte. Aby dítě bylo šťastné! Chceme v dětech přirozeně probudit a propojit cítění, myšlení a vůli k realizaci svých nápadů. Epochové vyučování je rozloženo na rytmickou část, výukovou část, a vyprávěcí část.

Jste zvědaví jak to u nás chodí? Jsme otevřeni i veřejnosti a to téměř každý měsíc v podobě slavností.

Naší školu jsme otevřeli v roce 2021 a v roce 2029 se staneme úplnou 9-letou základní školou

Menu