PROJEKTY

Waldorfské třídy ve spolupráci se Spolkem Waldorfská iniciativa Liberec pořádají během školního roku různé akce. Jsou to zejména:

  • Slavnosti (Michaelská, Svatomartinská, Jánská, …)
  • Adventní nebo velikonoční jarmarky (kulturní představení, prodejní stánky dětí, rodičů a přátel školy)
  • Odborné přednášky a zážitkové dny pro rodiče i laickou veřejnost

Na některé z uvedených akcí se díky úsilí stávajících členů spolku občas daří získat finanční podporu z veřejných prostředků (granty, dotace).

Menu